روز نیروی انتظامی، بر حماسه آفرینان عرصه امنیت و آرامش مبارک باد.