معرفی النگو طلا تراش گوی و کمان دو رنگ ، (عکس + قیمت)