جعبه شکلات جواهرسازی سیمونز، یک هدیه به یاد ماندنی