رکورد جدید انس جهانی طلا با توجه به مشکلات امنیتی خاورمیانه