انواع مروارید

20 آگوست 2022

گوهری از جنس اشک فرشتگان(پارت1)

مروارید (Pearl) یکی از کانی های ارزشمند هست که داخل نرم تنان دو کفه ای به عنوان صدف ها به خصوص صدف های خوراکی و مادر […]