خرید اقساطی

20 فوریه 2023
چک صیادی

هر آنچه که باید در مورد چک های صیادی بدانید!

  با توجه به یکپارچه شدن سامانه های صدور چک و راه اندازی سامانه صیاد تحت نظر بانک مرکزی در سال 1396 وجایگزینی چک های صیادی […]